ALGEMEEN


Stichting Beteseb is opgericht in 2009 door enkele ouders die een of meer kinderen uit EthiopiŽ hebben geadopteerd. In steeds meer gevallen is de biologische familie van de geadopteerde kinderen bekend, zoals ouders, broers en zussen, grootouders, en is er contact mogelijk.
Uitgangspunt bij het oprichten van de Stichting is dat het geadopteerde kind vanuit een hulpbehoevende (familie)situatie ter adoptie wordt aangeboden. Een familie die in armoede achterblijft. Sommige Nederlandse adoptieouders wensen de Ethiopische familie financieel of op andere wijze te ondersteunen.
Ondersteuning van de familieleden en gezinnen, meestal in financiŽle zin, stuit in EthiopiŽ op allerlei praktische problemen en morele dilemmaís. De adoptieouders voelen de morele plicht om het contact en de ondersteuning voor de biologische familie van hun goed te regelen.
Om kanalen voor de ondersteuning van de Ethiopische familie te ontwikkelen is Stichting Beteseb opgericht die samenwerkt met lokale organisaties in EthiopiŽ.