Hulp aan gezinnen


De stichting Beteseb is in 2009 opgericht. Beteseb streeft naar een zelfstandige en onafhankelijke positie van ouders, broertjes, zusjes, oma’s, opa’s, neefjes, nichtjes, tantes, buurtkinderen en wijkbewoners van Ethiopische adoptiekinderen.

Deze gezinnen behoren vaak tot de allerarmsten van de samenleving. Beteseb is in het leven geroepen om deze gezinnen een beter toekomstperspectief te geven. Kinderen moeten de kans krijgen naar school te gaan en een beroep te leren, met als doel werk te vinden om een inkomen te hebben. Een onafhankelijke positie, dat is waar het om gaat.

Samen met lokale partners die intensief contact onderhouden met de gezinnen, bepaalt de stichting de koers. Beteseb daagt gezinnen uit tot het nemen van initiatieven. Eigen verantwoordelijkheid is de drijvende kracht. De gezinnen geven aan wat zij belangrijk vinden en waarin zij financieel ondersteund willen worden. Het formuleren van hun behoefte gaat in overleg met een maatschappelijk werker die de gezinnen ook begeleidt in het vormen van een beeld. Daarbij is het belangrijk het doel helder te hebben. De gezinnen ondertekenen een contract en de lokale contactpersoon biedt verdere begeleiding naar een bestaan waarin ze zichzelf kunnen bedruipen.

De omstandigheden om dat te realiseren zijn verre van optimaal, maar de wil om vooruit te komen is groot.