DOEL & DOELSTELLING

Stichting Beteseb heeft ten doel om het economisch ondersteunen van de biologische familieleden van Ethiopische adoptiekinderen in Nederland te faciliteren, met als streven economische zelfstandigheid. Het leveren van maatwerk staat daarbij voorop. De hulp is voor iedereen, ongeacht ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.
De ondersteuning is vooral gericht op het verwerven van economische zelfstandigheid. In eerste instantie wordt de aandacht gericht op de familieleden zelf, om in het dagelijkse onderhoud en onderwijs te kunnen voorzien.

Beteseb heeft ook als doelstelling om projecten, ten behoeve van de gemeenschap waartoe de familieleden behoren, op te zetten en te faciliteren. Gedacht kan worden aan projecten die sterk kunnen bijdragen aan verbetering van de leefomstandigheden zoals huisvesting, riolering, energie- en drinkwatervoorziening, onderwijsprogramma’s.

In alle gevallen staat het respecteren van de privacy van de adoptiefamilies en de biologische families voorop. Gegevens en dossier worden vertrouwelijk behandeld. Zowel in Nederland als in Ethiopië verlopen de contacten via Stichting Beteseb en van lokale vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze discreet zullen handelen.

Ondersteuning van families en projecten wordt gerealiseerd vanuit de vraag van de families en geschiedt in samenwerking met vertegenwoordigers van lokale organisaties.